Header

بخشنامه های اوقافی


در صورت انتخاب کلید "تایید" وب نوشته مورد نظر حذف کامل خواهد شد.

 


 بخشنامه شماره 4040- 83/1/20 سازمان در مورد اجرای مفاد لایحه قانونی تجدید قرارداد اجاره
چهار شنبه 15 اردیبهشت 1389

بخشنامه شماره 4040- 83/1/20 سازمان در مورد اجرای مفاد لایحه قانونی تجدید قرارداد اجاره

نظر به اینکه در اجرای لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه و مساجد مصوب 1358/2/4 شورای انقلاب اسلامی ، سئوالات و ابهاماتی در مورد تصمیمات سازمان و روش اجرائی قانون که تاکنون معمول بوده و میباشد مطرح شده است .بدینوسیله مراتب ذیل که طبق ماده 4 لایحه مذکور قطعی است جهت اطلاع و اجراء اعلام تا در مواقع لازم رعایت و به متولیان و دادگاه ها در هر مورد اعلام گردد:

1- با توجه به اینکه قانون مذکور در شماره 9982 مورخ 1358/3/12 روزنامه رسمی انتشار یافته است لذا مفاد آن با توجه به ماده 2 قانون مدنی از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجراء بوده و ایراد اشخاص مبنی بر عدم اطلاع از قانون مسموع نیست .

2- طبق ماده 1 قانون کلیه اسناد و قراردادهای عادی و رسمی استیجاری و متصرفی موقوفات که قبلاً تنظیم گردیده قانوناً فسخ شده تلقی گردیده و مستأجرین و متصرفین می توانسته اند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون جهت روشن نمودن وضع املاک استیجاری و متصرفی خود به ادارات اوقاف محل رجوع کنند.

متصرفین بدلیل صراحت حکم قانون و تعداد بی شمار مشمولین قانون امکان پذیر نبوده موردی نداشته و ندارد و مضافاً که تاریخ این ابلاغ ها با مهلت سه ماهه مندرج در قانون نیز در تعارض خواهد بود.

3- در صورت مراجعه مستأجرین و متصرفین در مهلت سه ماه از تاریخ تصویب قانون ادارات اوقاف و متولیان با رعایت آئین نامه اجرائی مصوب 58/2/17 هیئت وزیران اقدام کرده و در صورت عدم مراجعه برای حفظ حقوق موقوفه اقدام و در مورد خلع ید یا ارزیابی اعیانی و تهاتر بهای آن با دیون معوقه مستأجر از طریق دادگاه بصورت موردی اقدام کرده و خواهند کرد.

4- طبق نظریه مورخه 1361/12/23 فقهای محترم شورای نگهبان در اجرای قانون مذکور تفاوتی بین موقوفات عام و خاص وجود ندارد.

5- موارد مذکور بعنوان تصمیمات متخذه سازمان به استناد ماده 4 قانون فوق الاشاره قطعی و لازم الاجراء است .

محمد علی نظام زاده – نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف وامورخیریهنظرات (0)


 بخشنامه شماره 1620 -82/5/21 سازمان در مورد نحوه عمل نسبت به اراضی موقوفه که در مسیر طرحهای عمومی قرار می گیرد.
چهار شنبه 15 اردیبهشت 1389

بخشنامه شماره 1620 -82/5/21 سازمان در مورد نحوه عمل نسبت به اراضی موقوفه که در مسیر طرحهای عمومی قرار می گیرد.

همانطور که اطلاع دارید وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی و شهرداریها برای انجام طرح ها و برنامه های عمومی و خدماتی خود در تهران و نقاط مختلف کشور بعضاً به اراضی موقوفات نیاز دارند یا به تصرف آنها اقدام کرده و می کنند در اینگونه موارد طبق تبصره 4 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت (مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب اسلامی) تعیین تکلیف شده که در مواردی که شرعاً و قانوناً تبدیل به احسن مجاز است ازطریق فروش و در غیراین صورت ازطریق اجــاره طویل المدت باید عمل شود.

با توجه به اینکه در موقع ایجار این رقبات علاوه بر اجور پذیره نیز که طبق ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان از عواید موقوفه است بایستی تعیین و وصول گردد و با توجه به اینکه معافیت مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی (موضوع ماده 7 آئین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی ) از طریق دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و از طرفی در مواد 1 و 3 و 5 آئین نامه مذکور در مورد واگذاریهای ابتدائی جهت واحدهای مسکونی و صنعتی تعیین تکلیف شده لکن در مورد پذیره اراضی مورد استفاده جهت سایر طرح های عمومی و خدماتی (نظیر جاده ، پارک ، خیابان ، بزرگراه مسیر گاز و برق و سایر خدمات ، مدارس ، درمانگاه ساختمانهای اداری و نظامی و تجاری و سایر امور عمومی و خدماتی دیگر) ابهام وجود داشت لذا با توجه به ماده 9 آئین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی و با ابلاغ این بخشنامه میزان پذیره موارد مذکور نیز معادل همان مبلغی که طبق ماده 1 برای واحدهای مسکونی و صنعتی مقرر است یعنی حداقل 30 درصد قیمت عادلانه روز زمین با نظر کارشناس یا خبره محلی تعیین می گردد و در مواردی که طبق موافقت نامه یا قراردادهای منعقده قبلی میزان پذیره تعیین شده باشد به همان میزان ملاک عمل قرارگیرد.

سید مصطفی میر دامادی – معاون امور اوقافی و خیریه


نظرات (0)


 بخشنامه شماره 1822-78/7/10 سازمان خصوص دریافت درصدی مازاد بر نظر کارشناس هنگام تقسیط پذیره
چهار شنبه 15 اردیبهشت 1389

بخشنامه شماره 1822-78/7/10 سازمان خصوص دریافت درصدی مازاد بر نظر کارشناس هنگام تقسیط پذیره

پیرو بخشنامه شماره 100/155/م مورخ 75/1/26 در خصوص شرایط پذیرش درخواست تقسیط بدهی اشخاص به موقوفات به پیوست تصویر نظریه شماره 18/21/5339 مورخ 78/7/4 فقهای محترم شورای نگهبان که در پاسخ استعلام شماره هـ/348/77 مورخ 78/4/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر خلاف شرع نبودن مفاد بخشنامه مذکور صادر گردیده جهت ملاحظه و استفاده ارسال میگردد.

محمد علی نظام زاده – نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف وامورخیریه


نظرات (0)


 نظریه شماره 5329-78/7/4 شورای نگهبان خصوص دریافت درصدی مازاد بر نظر کارشناس هنگام تقسیط پذیره
چهار شنبه 15 اردیبهشت 1389

نظریه شماره 5329-78/7/4 شورای نگهبان خصوص دریافت درصدی مازاد بر نظر کارشناس هنگام تقسیط پذیره

موضوع در جلسه مورخ 78/7/1 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقها به شرح زیر اعلام میگردد:

مفاد بخشنامه شماره 100/155م مورخ 1375/1/26 نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف وامورخیریه، اخذ درصدی زاید بر نظر کارشناسی در موارد نقد نبودن مال الاجاره است و مسأله اخذ خسارت تأخیر تادیه ای در کار نیست و بناء علیه خلاف شرع نمی باشد.

دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی


نظرات (0)


 بخشنامه شماره 480-76/2/28 سازمان خصوص اخذ پذیره تفکیک
چهار شنبه 15 اردیبهشت 1389

بخشنامه شماره 480-76/2/28 سازمان خصوص اخذ پذیره تفکیک

چون سئوالاتی در مورد اراضی که در گذشته با حق تملک اعیان به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردیده و در آن احداث بنا شده است و حال مستأجر به دلائل مختلف قصد بازسازی و تفکیک یک قطعه را به دو یا چند قطعه دارد و از ادارات اوقاف درخواست موافقت با عمل فوق را مینماید شده که آیا در قبال موافقت با این تفکیک پذیره ای تعلق می گیرد یا خیر و در صورت اول میزان و نسبت آن چیست ؟ لذا برای یکسان و یکنواخت بودن عمل به شرح زیر اقدام فرمائید:

1- در مواردی که تفکیک فوق موجب نکث و تقلیل ارزش موقوفه میگردد از موافقت با آن خودداری فرمائید.

2- در مواردیکه تفکیک مورد تقاضا به مصلحت موقوفه باشد در قبال موافقت با این نوع تفکیک پذیره ای معادل 15% (15درصد) قیمت روز عرصه برابر نظر کارشناس از قطعات تفکیکی منهای یک قطعه اخذ گردد، بدیهی است بهنگام انتقال مورد اجاره پذیره انتقال علیحده و طبق آئین نامه مربوطه دریافت خواهد شد.

سید مهدی امام جمارانی – نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امورخیریه


نظرات (0)


  بخشنامه شماره 2060-73/3/7 سازمان خصوص اخذ پذیره انتقال از واحدهای تجاری عرصه و اعیان وقف
چهار شنبه 15 اردیبهشت 1389

 بخشنامه شماره 2060-73/3/7 سازمان خصوص اخذ پذیره انتقال از واحدهای تجاری عرصه و اعیان وقف

چون در مورد احداث طبقات اضافی روی اراضی واگذارشده و نحوه وصول پذیره و احتساب تراکم موجود برای برخی از واحدهای اوقافی سئوالاتی پیش آمده لذا بدینوسیله اعلام میگردد:

1- بمنظور اتخاذ روش واحد منبعد هنگام واگذاری زمین جهت احداث واحد مسکونی کارشناس موربوطه میبایست با توجه به موقعیت و امکانات زمین از نظر احداث واحدها و تراکم موجود قیمت واقعی آنرا تعیین و براین اساس پذیره برمبنای 30% محاسبه و دریافت گردد.

2- بهنگامی که مستأجر با خرید مساحت زیربنای مازاد بر تراکم از شهرداری مجوز احداث بنا در آنرا اخذ مینماید ارزش زمین پس از اخذ مجوز یادشده تعیین و 30% مابه التفاوت آن نسبت به زمان ایجار محاسبه و اخذ خواهد شد. بدیهی است زمان انتقال چنین واحدی پذیره انتقال نیز دریافت خواهد شد.

3- در مواردی که تعداد طبقات در سند اجاره قید گردیده باشد در صورتی که مستأجر علاوه بر طبقات مجاز اقدام به احداث طبقات اضافه بنماید میبایست بابت هر طبقه اضافه 30% پذیره بقدرالسهم عرصه براساس قانون تملک آپارتمانها پرداخت نماید.

4- در مواردی که تعداد طبقات در سند اجاره قید نشده و مستأجر طبقات متعدد احداث نموده اخذ پذیره اضافی مورد ندارد النهایه بهنگام انتقال میبایست 15% پذیره انتقال دریافت شود.

در خاتمه یادآوری این نکته ضروری است که کارشناسان را توجیه خواهید نمود تا با عنایت بمکان احداث طبقات اضافی و تراکم موجود قیمت واقعی زمین را جهت محاسبه پذیره تعیین نمایید بدیهی است کلیه دستورالعملهای سابق که مغایر با این بخشنامه باشد کان لم یکن تلقی میگردد.

سید مهدی امام جمارانی – نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف وامورخیریه


نظرات (0)


 بخشنامه شماره 4512-68/7/2 سازمان خصوص اخذ پذيره از مستأجريني كه محل مسكوني را به محل كسب تبديل مي نمايند:
چهار شنبه 15 اردیبهشت 1389
بخشنامه شماره 4512-68/7/2 سازمان خصوص اخذ پذيره از مستأجريني كه محل مسكوني را به محل كسب تبديل مي نمايند:
نظر به اينكه ماده 5 آئيننامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدائي تكليف كساني را كه واحد مسكوني را به تجاري تبديل ميكنند مشخص كرده ولي در رابطه با مستأجريني كه قبل از تبديل مزبور تقاضاي موافقت از واحدهاي اوقافي مينمايند مسكوت است وسبب سؤالاتي در مورد نحوه دريافت سرقفلي از آنان گرديده عليهذا براي هماهنگي و يكنواختي مقرر ميگردد در صورتيكه مستأجر درخواست نمايد كه قبل از تبديل واحد مسكوني به محل كسب شرط مقرر در سند اجاره (مستأجر حق ندارد واحد مسكوني را به تجاري تبديل نمايد) حذف گردد بشرط آنكه از نظر مقررات صنفي و شهرداري احداث محل كسب مانعي نداشته باشد، 40% سرقفلي را طبق نظر كارشناس پرداخت نمايد.

سيد مهدي امام جماراني- نماينده مقام رهبري و سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خيريه
نظرات (0)


 بخشنامه شماره 14600-65/8/19 سازمان خصوص اخذ پذيره انتقال از واحدهاي تجاري عرصه و اعيان
چهار شنبه 15 اردیبهشت 1389
بخشنامه شماره 14600-65/8/19 سازمان خصوص اخذ پذيره انتقال از واحدهاي تجاري عرصه و اعيان
نظر به اينكه اكثر ادارات تابعه در اجراي ماده 4 آئيننامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدائي سئوالاتي را مطرح مينمايند لذا نحوه اجراي ماده فوق در هيأت فني و حقوقي مطرح ، اينك نظريه هيأت فني و حقوقي كه مورد تأييد است بشرح ذيل اعلام ميگردد:
الف ـ در صورتيكه مستأجر محل کسب بخواهد مورد اجاره را به دیگری منتقل کند و قبلاً مبلغی بعنوان سرقفلی بموقوفه نپرداخته باشد معادل 10% سرقفلی بقیمت روز ارزیابی و وصول میشود.
ب ـ هر گاه مستأجر قبلاً وجهی بعنوان سرقفلی بموقوفه پرداخته باشد از مابه التفاوت مبلغ پرداختی با مبلغ سرقفلی بقیمت روز انتقال 10% بنفع موقوفه وصول میشود.
ج ـ در انتقالات بعدی نیز از مابه التفاوت سرقفلی پرداختی آخرین مستأجر با مبلغ سرقفلی بقیمت روز 10% بنفع موقوفه وصول میشود.
سيد مهدي امام جماراني –نماينده امام و سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خيريه

نظرات (0)


 بخشنامه شماره 12753-65/7/14 سازمان در مورد اراضی که در مسیر خیابان قرار می گیرد
چهار شنبه 15 اردیبهشت 1389

بخشنامه شماره 12753-65/7/14 سازمان در مورد اراضی که در مسیر خیابان قرار می گیرد

در مورد معابر و خیابانهائی که هنگام تفکیک اراضی موقوفه و یا در اجرای طرحهای عمرانی دولتی ، بر روی زمینهای موقوفه ایجاد میشود بشرح ذیل اقدام فرمائید.

1- در مورد اراضی موقوفاتی که از طرف ادارات حج و اوقاف و امورخیریه یا متولیان و امناء وقف درخواست تفکیک میشود در مورد آن قسمت از اراضی که داخل در معابر و خیابانها و امثال آن واقع میگردد به جهت رعایت غبطه وقف و برای جبران خسارات بایستی مهندسین و کارشناسان اوقاف اجاره بهای قطعات تفکیکی را بنحوی تعیین کنند که اجاره بهای اراضی معابر و خیابانها نیز در نظر گرفته و جزء آنها منظور شده باشد.

2- در مواردیکه بعلت احداث یا تعریض خیابانها و یا توسعه و احداث راههای جدید توسط شهرداریها یا وزارت راه و سایر ارگانها صورت می گیرد آن قسمت از اراضی و املاک موقوفه که جزء راه یا خیابان و یا در طرح های عمرانی قرار گیرد بایستی براساس تبصره 4 ماده 5 لایحه قانونی شورای انقلاب اسلامی مصوبه 58/11/17 که مفاد آن طبق بخشنامه 210/8800 مورخ 63/5/27 ابلاغ گردیده اقدام شود.

سید مهدی امام جمارانی – نماینده امام و سرپرست سازمان حج و اوقاف و امورخیریه


نظرات (0)

 

کنوانسیونهای بین المللی
قانون اساسی کشورها
قوانین
آیین نامه ها
بخشنامه ها
آراء دیوان عالی کشور
آرائ دیوان عدالت اداری
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
اصول و قواعد فقهی و حقوقی
اخبار حقوقی
مقالات حقوقی
نمونه قراردادها
واژه نامه های تخصصی
مشرح مذاکرات مجلس
شورای نگهبان
-------------------------------------------------------------------------------------------------
تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مهدی احمدی وکیل پایه یک دادگستری می باشد
All inner and secular rights of base belongs to MR.Mahdi Ahmadi the attorney of judicature
Address: Iran Mashhad AhmadAbad Blvd.Rza-Reza 29. no 100 - 2th floor
Tel: +98 513 8473834
آدرس: مشهد - احمدآباد بلوار رضا- نبش رضا 29 پلاک 100 - طبقه دوم-واحد6
تلفن تماس: 8473834 513 98+